ເພື່ອຕິດຕາມການສັ່ງຊື້ຂອງທ່ານກະລຸນາໃສ່ລະຫັດການສັ່ງຊື້ຂອງທ່ານຢູ່ໃນປ່ອງທາງລຸ່ມແລະກົດປຸ່ມ "ຕິດຕາມ". ນີ້ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ທ່ານແລ້ວໃນໃບຮັບເງິນຂອງທ່ານແລະໃນອີເມວຢັ້ງຢືນທີ່ທ່ານຄວນຈະໄດ້ຮັບ.